REGULAMIN
www.giewont.com.pl
§1
Określenie Sprzedawcy

 
Sprzedaż w ramach Hurtowni internetowej, dostępnej pod adresem www.giewont.com.pl prowadzi:
GIEWONT SP. Z O.O. UL. OKULICKIEGO 12 35-222 RZESZÓW NIP: 8130139580 Regon: 690018110, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000067051, Email.: sekretariat@giewont.com.pl - zwaną dalej Sprzedawcą.
§2
Postanowienia ogólne

1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż w ramach  Hurtowni internetowej   na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Zakupu towarów w ramach Hurtowni internetowej może dokonywać  wyłącznie Klient, który jest:
●    przedsiębiorcą, posiadającym siedzibę w Polsce lub w innym kraju na terenie Unii Europejskiej.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Poprzez dokonanie zamówienia towaru Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Zamieszczone na stronach Hurtowni internetowej informacje o produktach wraz z cenami są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
5. Towary dostępne w Hurtowni internetowej są towarami nowymi.
6. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia zakupów jest rejestracja na stronie www.giewont.com.pl  W celu nawiązania współpracy handlowej należy prawidłowo  wypełnić formularz rejestracyjny. Przy rejestracji należy podać nazwę i dane firmy (adres, NIP, Regon), imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail oraz hasło. Po wypełnieniu powyższego formularza prosimy o dołączenie skanów dokumentów rejestracyjnych firmy, tj. NIP, Regon, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź przesłanie ich na adres mail: sekretariat@giewont.com.pl
7. Po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę podanych danych  oraz przesłanych dokumentów, Klient otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie dostępu do panelu hurtowego, umożliwiającego składanie zamówień.  
8. Stali klienci hurtowni stacjonarnej nie są zobowiązani do wysyłania dokumentów rejestracyjnych firmy. Po sprawdzeniu przez pracownika automatycznie zostanie wysłany link z dostępem do platformy online.

9. Dni promocyjne w hurtowni stacjonarnej są jednocześnie dniami promocyjnymi na platformie z zastrzeżeniem, iż promocja obejmuje tylko zamówienia złożone do godziny 12-tej ostatniego dnia promocji w danym tygodniu.

§3
Zasady składania zamówień


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
●        za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Hurtowni (koszyk klienta),
●        e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej podany w zakładce: KONTAKT,
●        telefonicznie pod numerami podanymi w zakładce: KONTAKT
2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze  złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, pracownik skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
4. Przyjęcie przez Sprzedawcę   złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
5.  Klient może wprowadzać ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą działu obsługi klienta Sprzedawcy.
6. Zamówienia w ramach panelu hurtowego można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni, które są dniami niepracującymi w przedsiębiorstwie Sprzedawcy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym.
7. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo odrzucenia formularzy zamówienia błędnie wypełnionych, jak również w przypadku niedostosowania się Klienta do regulaminu Sprzedawcy.
8. W ramach Hurtowni internetowej realizowane będą wyłącznie zamówienia, które świadczą o ich hurtowym charakterze (ilości hurtowe) i składane  w celu  dalszej odsprzedaży zakupionych towarów.
9. Ceny podawane w na stronach internetowych Hurtowni internetowej  są wyrażone w złotych polskich (PLN). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Klienta.
10. Sprzedawca  prowadzi liczne akcje promocyjne, o których na bieżąco informowani są Klienci. Sprzedawca posiada również własny system rabatowania. Przy zamówieniach online honorowane są wypracowane warunki handlowe. Terminy płatności są ustalane indywidualnie.
11. Każda transakcja  sprzedaży potwierdzona jest fakturą VAT. Faktura ta uwzględnia ostateczną cenę sprzedaży i wskazuje obowiązujący strony termin płatności.
12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części produktów, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.  


§4
Formy płatności

 
 Klient ma do wyboru formy płatności:
●        płatność przelewem na wskazane konto bankowe (po wcześniejszym podpisaniu umowy)

●        płatność przelewem - przedpłata na wskazane konto

●        płatność za pobraniem w trakcie odbioru towaru§5
Zasady dostawy zamówień


1. Zamówiony towar zostanie wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia, cena zależna jest od ilości przygotowanych paczek i warunków handlowych ustalonych ze Sprzedawcą.    


§6
Reklamacje /rękojmia/


1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru w ramach rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji ilościowych bądź związanych ze zgłoszonymi wadami  w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia, drogą pocztową lub poprzez e-mail.
3. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem  firmy kurierskiej i stwierdzenia uszkodzeń lub naruszeń opakowań, należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedażowych.
2. Do umów sprzedaży mają zastosowanie przepisy  prawa polskiego. Wszelkie spory, powstałe na tle wykonywania zawartych umów sprzedaży, będą rozpatrywane przez sąd w Rzeszowie.